Kadra szkoły - Strona domowa Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Menu główne:

Kadra szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

1
2
3


4
5
6
7
8
9
10
11
12


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55


56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69


Joanna Wojcieszyńska
Elżbieta Rachwał

Sylwia Trepka
...............................................
Jolanta Gołda
Anna Koźmińska
Małgorzata Swatowska
Agnieszka Mańko
Marzena Kordalska
Ilona Jaroszek-Kruk  
Jadwiga Ochab
Iwona Sokołowska
Elżbieta Zawadzka

Katarzyna Borysiuk

Ewelina Kasza
Małgorzata Adach
Adam Pepasiński
Monika Domańska
Małgorzata Kita
Ewa Frączek-Osuch

Marzena Janaszek
Anna Pędzich
Dorota Świtowska  
Mirosław Sikora
Iwona Majchrzyk
Ilona Przybysławska
Agnieszka Toczek
Magdalena Cedro
Małgorzata Kościelecka
Lidia Jędrocha
Sebastian Braksator
Szymon Ubożak
Elżbieta Antoniak
Renata Niepsuj-Wicher  
Robert Jedynak
Edyta Szwed
Bernadetta Stefańska  
Grażyna Żak
Katarzyna Ciosek
Justyna Golmento-Bobrowska
Adriana Tarach
Dorota Chwastowska
Marzena Kołodziej
Agata Rogozińska
Marzena Pitula
Ewelina Włodarska
Paulina Siwek

Marcin Woźniak

Małgorzata Pietrzak

Krystyna Banasik-Gajos

ks. Marcin Bajer

Anna Zelek

Ewa Cedro-Odziemek

Aneta Gołuzd

Wioletta Huiskens

Ewa Gruszczyńska


Rafał Jaros

Dorota Młynarska

Przemysław Giełżecki

Agnieszka Miszczyk

Ryszard Rylski

Beata Woźniak

Wioletta Deja

Sylwia Tworek

Katarzyna Rzepecka - zastępstwo

Danuta Kowalska - zastępstwo

Agnieszka Nowak

Elżbieta Antoniak

ks. Tomasz Chojna

Izabela Ludew

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

wicedyrektor szkoły


edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
zajęcia świetlicowe
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia indywidualne, nauczyciel wspomagający
edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia sportowe - szachy, nauczanie indywidualne, nauczyciel wspomagający
edukacja wczesnoszkolna

historia
język polski
zajęcia świetlicowe, j. polski
język polsk, zajęcia rewalidacyjne
język polski, zajęcia rewalidacyjne
matematyka
matematyka, zajęcia doddatkowe dla klas VIII
zajęcia świetlicowe, wos
przyroda, biologia
biologia, przyroda, informatyka, zajęcia indywidualne
język angielski, zajęcia indywidualne
język angielski, zajęcia indywidualne
język angielski w klasach I-III, zajęcia indywidualne
język niemiecki
plastyka, technika
wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe dodatkowe
wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z tenisa stołowego i piłki ręcznej
wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z badmintona
religia
religia
informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa
geografia, zajęcia taneczne, zajęcia indywidualne
kierownik świetlicy, zajęcia świetlicowe
biblioteka, zajęcia rewalidacyjne
pedagog, zajęcia rewalidacyjne
logopeda, zajęcia rewalidacyjne
zajęcia swietlicowe, zajęcia dodatkowe z badmintona
j. angielski, zajęcia indywidualne, zajęcia dodatkowe dla klas VII i VIII
zajęcia świetlicowe
język angielski, zajęcia indywidualne
muzyka
psycholog, zajęcia rewalidacyjne
matematyka

muzyka, technika

j. polski, zajęcia indywidualne

j. polski, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

religia

j. polski, nauczyciel wspomagający, zajęcia rewalidacyjne

chemia, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne

wychowanie fizyczne, zajęcia dodatkowe z kolarstwa

j. niemiecki, zajęcia z DSD

nauczyciel świetlicy, matematyka-zajecia indywidualne, zajecia rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

matematyka

fizyka

zajęcia na basenie

j. niemiecki, zajęcia z DSD

informatyka, technika

wychowanie fizyczne, zajęcia świetlicowe, zajęcia indywidualne

matematyka

j. angielski

j. niemiecki

j. niemiecki

biblioteka, wos

religia

religia

pedagog, zajęcia z doradztwa zawodowego, nauczyciel wspomagajęcy, zajęcia rewalidacyjne

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego