Kadra szkoły - Strona domowa Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Menu główne:

Kadra szkoły

Lp.

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Nauczany przedmiot

1
2
3


4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46

47
48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


Joanna Wojcieszyńska
Elżbieta Rachwał

Sylwia Trepka
...............................................
Jolanta Gołda
Anna Koźmińska
Małgorzata Swatowska
Agnieszka Mańko
Marzena Kordalska
Ilona Jaroszek-Kruk  
Jadwiga Ochab
Iwona Sokołowska
Elżbieta Zawadzka
Katarzyna Borysiuk

Ewelina Kasza
Małgorzata Adach
Adam Pepasiński
Monika Domańska
Małgorzata Kita
Ewa Frączek-Osuch

Marzena Janaszek
Anna Pędzich
Dorota Świtowska  
Mirosław Sikora
Iwona Majchrzyk
Ilona Przybysławska
Agnieszka Toczek
Magdalena Cedro
Małgorzata Kościelecka
Lidia Jędrocha
Sebastian Braksator
Szymon Ubożak
Elżbieta Antoniak
Renata Niepsuj-Wicher  
Robert Jedynak
Edyta Szwed
Bernadetta Stefańska  
Grażyna Żak
Katarzyna Ciosek
Justyna Golmento-Bobrowska
Adriana Tarach
Dorota Chwastowska
Marzena Kołodziej
Agata Rogozińska
Marzena Pitula
Ewelina Włodarska
Paulina Siwek

Marcin Woźniak

Małgorzata Pietrzak

Krystyna Banasik-Gajos

ks. Marcin Bajer


Ewa Cedro-Odziemek

Aneta Gołuzd

Wioletta Huiskens

Ewa Gruszczyńska

Rafał Jaros

Dorota Młynarska

Przemysław Giełżecki

Agnieszka Miszczyk

Ryszard Rylski

Beata Woźniak

nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany

nauczyciel dyplomowany
..............................................
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nayczyciel dyplomowany

nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel dyplomowany
nauczyciel mianowany
nauczyciel mianowany
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel kontraktowy

nauczyciel mianowany

nauczyciel mianowany

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel kontraktowy


nauczyciel dyplomowany

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel kontraktowy

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel stażysta

nauczyciel dyplomowany

nauczyciel dyplomowany

nayczyciel dyplomowany

dyrektor szkoły
wicedyrektor szkoły

wicedyrektor szkoły


edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna
edukacja wczesnoszkolna

edukacja wczesnoszkolna, historia
język polski
język polski, świetlica
język polski
język polski, k. specjalne
matematyka
matematyka
historia, wos
przyroda, biologia
biologia, przyroda, informatyka
język angielski
język angielski
język angielski
język niemiecki
plastyka, technika
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
wychowanie fizyczne
religia
religia
informatyka, edukacja dla bezp.
edukacja wczesnoszkolna, geografia
kierownik świetlicy
biblioteka
pedagog
logopeda
świetlica
j. angielski
świetlica
świetlica, język angielski
muzyka
psycholog
matematyka

muzyka, technika

j. polski

j. polski

religia


chemia

wychowanie fizyczne

j. niemiecki

matematyka, świetlica

matematyka

fizyka

wychowanie fizyczne

j. niemiecki

informatyka, technika

wychowanie fizyczne, świetlica

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego