Klasy I-III - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Klasy I-III

Organizacje szkolne > Samorząd Ucz.
.....................................
W Szkole Podstawowej w Nowinach działa Samorząd Uczniowski klas I-III. Opiekunami są: Agnieszka Toczek, Anna Koźmińska, Małgorzata Swatowska.
Samorząd  działa według ściśle opracowanego planu, który uwzględnia kalendarz  roku szkolnego, potrzeby uczniów oraz środowiska. W ramach swojej  działalności cyklicznie przygotowuje i przeprowadza apele porządkowe  mające na celu propagowanie bezpiecznych i kulturalnych zachowań w  szkole i poza nią. Jest inicjatorem akcji charytatywnych, konkursów oraz  propaguje i promuje powszechnie znane inicjatywy. Oprócz apeli  porządkowych odbywają się apele poświęcone prawom dziecka,  bezpieczeństwu w czasie ferii zimowych, bezpieczeństwu na co dzień w  różnych okolicznościach – apele te urozmaicane są prezentacjami multimedialnymi i występami uczniów.
.....................................
Rok szkolny 2020/21
.................
 
Jak co roku Samorząd Uczniowski klas I-III zorganizował Dzień Chłopaka w naszej szkole. W tym roku odbył się pod hasłem: „Dzień Chłopaka młodego piłkarza”. Chłopcy z klas młodszych przyszli ubrani w stroje swoich ulubionych drużyn piłkarskich, opowiadali jakich piłkarzy podziwiają i dlaczego. Każdy z chłopców dostał też mały słodki upominek.
...................................
Teams'owe Mikołajkowe Przebieranki
Tradycyjnie od kilku lat Samorząd Uczniowski klas I-III wraz z opiekunami, organizuje w szkole " Mikołajkowe przebieranki".  W tym roku odbyły się one pod hasłem „Teams'owe mikołajkowe przebieranki" ze względu na to, że uczniowie w związku z pandemią uczą się zdalnie. W piątek 4 grudnia, uczniowie klas I-III,  uczestniczyli w lekcjach ubrani w stroje Mikołajów, elfów, reniferów- całej drużyny Świętego Mikołaja. Dzieci z przejęciem opowiadały, że nie mogą doczekać się prezentów, o które prosiły w listach do Mikołaja.
W tym dniu nauczyciele nie zadali pracy domowej, co bardzo ucieszyło uczniów.
..............................
Samorząd Uczniowski klas I-III zaprosił wszystkie klasy młodsze do zabawy walentynkowej pod hasłem " Dla każdego coś miłego". W każdej klasie przeprowadzono losowanie. Każde dziecko dla wylosowanego kolegi lub koleżanki przygotowało walentynkę, na której znalazły się miłe słowa czy komplement dla adresata. Walentynki dzieci wrzucały do specjalnych skrzynek , wychowawcy wręczali je adresatom. Wszyscy uczniowie dostali przepiękne życzenia od Walentynki.
22 kwietnia 2021 r. z inicjatywy opiekunów SU klas I-III oraz nauczycieli ekologii obchodziliśmy Dzień Ziemi. Mimo, że był to czas nauki zdalnej, młodsi uczniowie chętnie włączyli się w obchody święta naszej planety. Do wykonania było co najmniej jedno z trzech zadań zaproponowanych przez nauczycieli:
- wykonanie plakatu propagującego ekologiczny styl życia,
- posadzenie drzewka lub krzewu w najbliższej okolicy,
- wyjście z rodziną do lasu lub nad rzekę w celu sprzątania świata.
W akcję zaangażowały się całe rodziny naszych podopiecznych. Posadzono 66 drzewek i krzewów, 74 rodziny sprzątały świat, prawie wszyscy ze 197 uczniów klas I-III, wykonali plakaty i ubrali się w zielone stroje 22 kwietnia. W maju, po powrocie dzieci do zajęć stacjonarnych, wyeksponowano plakaty na szkolnym holu. Wystawa prac młodych ekologów cieszy się dużym zainteresowaniem również wśród uczniów klas starszych.
............................................
Rok szkolny 2019/20
....................
 
25 listopada uczniowie klas I-III świętowali Dzień Pluszowego Misia. Dzieci pisały życzenia dla swoich ukochanych pluszaków na własnoręcznie wykonanych laurkach, opowiadały za co kochają swoje misie. Na przerwach misie " zwiedzały " szkołę, a wszystkie dzieci w tym dniu mocno przytulały swoje pluszaki.
..............................
Jak co roku w naszej szkole Samorząd Uczniowski organizuje zabawę we wróżby andrzejkowe. Brały w niej udział dzieci klas I-III, uczniowie chętnie uczestniczyli w zabawie, z ciekawością słuchali kim mogą zostać w przyszłości lub czy uśmiechnie się do nich fortuna. Śmiechom i radości nie było końca.
.....................................
6 grudnia Samorząd Uczniowski klas I-III zorganizował akcję "Mikołajkowe przebieranki". Na korytarzach naszej szkoły zaroiło się od uśmiechniętych pomocników Mikołaja. Uczniowie przebrani w stroje mikołajowe wprowadzali wszystkich w dobry humor, no bo jak tu się nie uśmiechnąć widząc tylu Mikołajów.
Aktualizacja: wrzesień 2021 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści