PCK - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

PCK

Organizacje szkolne

Nie wystarczy wiedzieć,
trzeba także wiedzę stosować.
Nie wystarczy chcieć,
trzeba także czynić"

Goethe


Koło PCK działa w oparciu o plan pracy przygotowany na poczatku roku szkolnego. Koło liczy 25 członków i 10 wolontariuszy.
Zajęcia odbywają się średnio raz na dwa tygodnie. Koło ścisle współpracuje z Klubem Wiewiórka, pięlęgniarką szkolną
i Oddziałem Rejonowym PCK w Kielcach.
Opiekunami Koła są: Mirosław Sikora, Klubu Wiewiórka: Ewelina Kasza, Ilona Jaroszek-Kruk.
W skład zarządu wchodzą uczniowie:
Emilia Orawiecka- przewodnicząca

Julia Ludew - wiceprzewodnicząca

Karol Orawiecki - sekretarz

Aleksandra Kubecka - skarbnik

W czasie zajęć członkowie Koła PCK:
- poznają historię CK i PCK,
- zadania światowej Organizacji Zdrowia,
- kształtują swoją wrażliwość na potrzeby innych: chorych, potrzebujących, słabszych,
- uczą się właściwego zachowania na wypadek agresji,
- ukazują szacunek dla osób o innym spojrzeniu na świat,
- poznają zasady właściwego odżywiania się człowieka,
- poznają choroby układu pokarmowego i wpływ środowiska na stan zdrowia człowieka,
- poznają rolę i znaczenie ćwiczeń fizycznych, zasady zdrowego wypoczynku,
- omawiają wpływ hałasu na zdrowie człowieka,
- poznają przyczyny powstawania chorób zakaźnych i metody walki z nimi,
- kształtują potrzebę dbania o higienę jamy ustnej i i higienę osobistą,
- kształtują świadomość życia bez nałogu i unikania zagrożeń,
- poznają przyczyny powstawania choroby AIDS, sytuacji bezpiecznychw kontaktach z ludźmi chorymi na AIDS i sytuacjami niebezpiecznymi,
- poznają zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią,
- biorą udział w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Ponadto Członkowie Koła PCK i Klubu Wiewiórka organizują akcje charytatywne, przygotowują apele prozdrowotne, pogadanki, konkursy plastyczne, wiedzy o zdrowiu itp.

.............................
Rok szkolny 2020/21
................................
We wrześniu został przeprowadzony konkurs plastyczny w klasie III b na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Uczniowie wykonali na ten temat piękne prace plastyczne. Należy dodać, że wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą na temat profilaktyki zakażeń SARS-CoV-2.
...................................
W dniach 1 - 4 grudnia odbyły się zdalne pogadanki dla klas: V, III b i VIa na temat koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 i sposobów chronienia się przed wirusem oraz zagrożeń związanych z zakażeniem się wirusem HIV i jego konsekwencjami. Tematyka pogadanki obejmowała:
- ogólne informacje o wirusie SARS-CoV-2 i HIV
- drogi przekazywania wirusów
- sposoby chronienia się przed zakażeniem
- zachowania ryzykowne
- postawy wobec chorych i żyjących z HIV

..................................
Pogadanka w klasach IV i V na temat odbudowy relacji rówieśniczych po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii COVID-19.
..............................
Klasa 3 b realizowała projekt pt. "Powietrze - nim oddychamy, o nie  dbamy", zorganizowany przez Fundację Naukową "Twórcze myślenie". W klasie  został przeprowadzony cykl lekcji o smogu, jego szkodliwym wpływie na nasze zdrowie i życie na Ziemi. Został również przeprowadzony konkurs na plakat pod hasłem: Stop - smog!
Rok szkolny 2019/20
.....................................
W dniach 19-20 listopada 2019 r. Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka oraz SKO zorganizowały w naszej szkole zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kampania PCK Walki z Głodem" i "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Zebrane dary zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach. Organizatorzy: Ilona Jaroszek-Kruk, Ewelina Kasza, Mirosław Sikora, Agata Rogozińska, Robert Jedynak.
......................................
1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
2 grudnia 2019 r. uczniowie klas ósmych zostali zapoznani z istotą choroby AIDS, czyli "zespołu nabytego niedoboru (upośledzenia) odporności" oraz jej objawach, sposobach zakażenia i profilaktyce.
......................................
Szkoła Podstawowa w Nowinach otrzymała medal z okazji 100-lecia PCK za propagowanie idei czerwonokrzyskich.

....................................  
Pogadanka dla klas VIII na temat przemocy i nękania w szkole, poprzedzona filmem skierowanym do polskich uczniów, którego autorem jest australijski mówca motywacyjny pochodzenia serbskiego Nick Vujicic – 19.02. 2020 r.
....................................
Konkurs plastyczny przeprowadzony w klasie II b i Va na temat szkodliwości palenia papierosów – marzec 2020 r.
...................................
Pogadanka dla klas VIII i VII c na temat pandemii koronawirusa – 4.03. 2020 r.
.....................................
Rok szkolny 2018/19
W dniach 21-22 listopada 2018 r. Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka oraz SKO zorganizowały w naszej szkole zbiórkę pieniędzy i artykułów spożywczych dla najuboższych rodzin w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Kampania PCK Walki z Głodem" i "Czerwonokrzyska Gwiazdka". Zebrane dary zostały przekazane do Oddziału Rejonowego PCK w Kielcach. Pragniemy dodać, że nasi uczniowie wykazali się ogromną wrażliwością wobec ludzi potrzebujących naszego wsparcia, za co serdecznie dziękują organizatorzy: Ilona Jaroszek-Kruk, Ewelina Kasza, Mirosław Sikora, Agata Rogozińska, Robert Jedynak.
.....................................
1 GRUDNIA - ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z AIDS
3 grudnia 2018 r. uczniowie klas ósmych zostali zapoznani z istotą choroby AIDS, czyli "zespołu nabytego upośledzenia odporności" oraz jej objawach, sposobach zakażenia i profilaktyce. W ten sposób młodzi członkowie Koła PCK włączyli się w światową kampanię ograniczającą szerzenie się AIDS.
......................................
Szkolne Koło PCK i Klub 4H przystąpiły do 6.edycji projektu edukacyjnego "Dziel sie Uśmiechem". Celem projektu jest edukacja dzieci w wieku szkolnym w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej. Program "Dziel się Uśmiechem" powstał we wpółpracy Polskiego Czerwonego Krzyża i firmy Mars Polska. Do projektu włączyło się również Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej. Program adresowany jest dla uczniów klas IV-VI.
......................................
"Zdrowy styl życia". Pod tym hasłem w maju 2019 r. przeprowadzony został konkurs plastyczny na poziomach klas: I-III i IV VIII.
.....................................
Rok szkolny 2017/18
W dniach 23-24 listopada 2017 r. zorganizowano w naszej szkole zbiórkę pieniędzy, żywności oraz środków czystości dla najuboższych rodzin naszego powiatu w ramach ogólnopolskiej akcji „KAMPANIA PCK WALKI Z GŁODEM” i "CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA". Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.
 Organizatorzy:
 Szkolne Koło PCK
 Klub Wiewiórka
SKO
.....................................
W dniu 1 grudnia 2017 r. Szkolne Koło PCK zapoznało uczniów klas siódmych z istotą choroby AIDS z okazji "Światowego Dnia Walki z AIDS". Należy dodać, że nasi uczniowie co roku włączają się w światową kampanię ograniczającą szerzenie się AIDS.
......................................
W dniach 14-15 marca 2018 r. została przeprowadzona w naszej szkole zbiórka środków finansowych oraz artykułów żywnościowych w ramach ogónopolskiej akcji charytatywnej pod hasłem "Wielkanoc z PCK". Zebrane dary rzeczowe i finansowe zostały przekazane matkom z dziećmi, które przebywają w schronisku Ofiar Przemocy PCK w Kielcach. Organizatorami akcji byli: Szkolne Koło PCK, Klub Wiewiórka i SKO. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.
......................................
W dniu 12 czerwca 2018 r. nastąpiło rozstrzygnięcie szkolnego konkursu plastycznego"Dbam o zdrowie" zorganizowanego przez Szkolne Koło PCK i Klub Wiewiórka. Jury konkursu w składzie: Ilona Jaroszek-Kruk, Ewelina Kasza i Mirosław Sikora przyznało następujące miejsca:
I.      Klasy młodsze:
Miejsce I - Erika Gervasi, Wiktor Januszek
Miejsce II - Lena Naporowska, Blanka Kopeć
Miejsce III - Patrycja Kłak, Gabriela Ludwicka, Gabriela Bednarska
II.    Klasy starsze:
Miejsce I – Julia Przewłocka
Miejsce II – Wiktoria Barto
Miejsce III – Jakub Przeniosło
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy, nagrodzonym uczniom gratulujemy!
Aktualizacja: wrzesień 2021 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści