Dokumenty szkoły - Strona domowa Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty szkoły

.......................................................................
1. Regulamin zachowania się uczniów podczas przerw -
druk 1
2. Procedura zgłaszania zastrzeżeń do trybu ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych obowiązująca w Szkole Podstawowej w Nowinach -
druk 2
3. Statut Szkoły (rok szkolny 2018/19) -
druk 3
4. Program Wychowawczy Szkoły na rok szkolny 2017/18 -
druk 4
5. Program Wychowawczo-Profilaktyczny na rok szkolny 2017/18 - druk 5
6. Regulamin rozwiązywania konfliktów wewnątrzszkolnych i procedury postępowania w sytuacjach trudnych - druk 6

7. Regulamin wypożyczania darmowych podręczników oraz przekazania materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Nowinach - druk 6

8. Procedura korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w Szkole Podstawowej w Nowinach - druk 7

9. Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach w roku szkolnym 2018/2019 - druk 8
10. Wniosek Rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 - (dotyczy dzieci urodzonych w 2011 roku zamieszkałych w obwodzie szkoły) - druk 9
11. Wniosek Rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 - (dotyczy dzieci urodzonych w 2011 roku zamieszkałych poza obwodem szkoły) - druk 10
12. Wniosek Rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 - (dotyczy dzieci urodzonych w 2012 roku zamieszkałych w obwodzie szkoły) - druk 11
13. Wniosek Rodziców o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej w roku szkolnym 2018/2019 - (dotyczy dzieci urodzonych w 2012 roku zamieszkałych poza obwodem szkoły) - druk 12
14. Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach - druk 13
15. Kary, nagrody i wyróżnienia przewidziane dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowinach - druk 14
16. Ogólne zasady oceniania obowiązujące w SP w Nowinach od dnia 1 września 2018 roku - druk 15

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego