Szkolny Klub Ekologiczny - Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Nowinach

Przejdź do treści

Szkolny Klub Ekologiczny

....................................
Rok szkolny 2020/21
 PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
1)   Prelekcje, warsztaty:
 a)   Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych (w szkole i w siedzibach Parku w Kielcach i na Ponidziu),
 b)   Nadleśnictwo Kielce – Ośrodek Edukacyjny w Kielcach, ścieżki przyrodniczo – leśne,
 c)   Centrum Geoedukacji Geoparku w Kielcach,
 d)   Klub Instruktorów Ochrony Przyrody przy Oddziale Wojewódzkim PTTK w Kielcach.
2)   Wyjazd do Kielc na „Noc Biologów” (Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach).
3)   Promocja konkursów ekologicznych, przyrodniczych, krajoznawczych wśród dzieci i młodzieży.
4)   Współpraca ze Szkolnym Klubem PCK w planowaniu i realizacji zadań propagujących zdrowy styl życia.
5)   Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas przy projektach łąk kwietnych wokół szkoły, a w terminie późniejszym – na terenie osiedla i gminy.
6)   Zbiórka makulatury – uzależniona od zgodności z procedurami bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19.
7)   Krótkie wycieczki terenowe powiązane z realizacją określonych tematów przyrodniczych.
8)   Zajęcia w Ośrodku Edukacyjnym Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Umianowicach.
9)   Współpraca z Wydziałem Ogrodnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie. (np. udział w Dniach Owada).
10)  Gawędy łączące w sobie zagadnienia przyrodnicze, geologiczne, etnograficzne, polonistyczne, historyczne na zajęciach zastępczych (szczególnie powiązane z gminą Sitkówka-Nowiny i z regionem świętokrzyskim).
11)  Uczestnictwo w inicjatywach przyrodniczych prowadzonych przez różne ośrodki zapraszające dzieci (np. zimowe liczenie ptaków)
 
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego
 
Dorota Świtowska
Mirosław Sikora
Adam Pepasiński
......................................
Zbiórka makulatury
Pomimo pandemii w dniach 17-24 listopada 2020 roku zorganizowana została w naszej szkole zbiórka makulatury. Celem takiego działania jest nauka odpowiedniego gospodarowania odpadami nadającymi się do recyklingu. Uczniowie są świadomi, że dzięki takim akcjom można ocalić wiele drzew, które są ścinane na potrzeby przetwórstwa papierniczego.
Wszystkim, którzy uczestniczyli w tej akcji serdecznie dziękujemy.
Szkolny Klub Ekologiczny
..................................
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że uczeń klasy II c Aleksander Wilk otrzymał nagrodę w Konkursie plastycznym dla uczniów klas I - III szkół podstawowych pn.: "Drzewo w krajobrazie" organizowanym przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Szkolny Klub Ekologiczny w zgodnej współpracy z nauczycielami nauczania początkowego promował ten konkurs na terenie szkoły. Wzięła w nim udział znaczna ilość dzieci. Na ręce wychowawców klas I - III wpłynęło wiele ciekawych prac. Drzewa cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Zawsze były użyteczne człowiekowi. Dodawały mu wielu estetycznych wzruszeń. Na stałe w pamięci kolejnych pokoleń pozostały piękne, białoróżowo kwitnące sady jabłoni czy rozkwitające niby wielkie dekoracyjne świece kasztany. Cieszymy się, że dzięki temu konkursowi nasze dzieci mogły pogłębić swoją wrażliwość na piękno przyrody.
.............................
ŚWIĘTOKRZYSKIE JAKIE CUDNE”
SPRAWOZDANIE POKONKURSOWE
Świętokrzyskie zawsze zachwycało, porywało, pociągało – przyrodą, krajobrazami, legendami, surowym urokiem opierającym się twardo dziwnym modom i naleciałościom. Kolejne pokolenia zawsze tu odkrywały coś dla siebie – niezwykłego, jedynego, wartościowego.
Ogłoszony szkolny konkurs „Moja ulubiona trasa po województwie świętokrzyskim” jeszcze raz tę chlubną ocenę naszego regionu potwierdził. W tym konkursie wzięło udział 30 uczniów. Zgodnie z konkursowym regulaminem nadesłali prace multimedialne i plakaty. Wszystkie nadesłane prace zachwycały.
Więcej...   Prace uczniów: 1, 2, 3, 4, 5.
...............................
WIOSNA W OBIEKTYWIE
 SPRAWOZDANIE POKONKURSOWE
 ZE SZKOLNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
 
Przyszła wiosna. Zajęła swoje miejsce – zgodnie z odwiecznymi, raz ustanowionymi prawami natury. Tych praw nie naruszyła nawet ogólnoświatowa pandemia. Jej świętokrzyskie kolory, kształty wytrwale w kwietniu tropili młodzi uczestnicy Szkolnego Konkursu Fotograficznego. I dzieci … i wiosna niemało natrudzili głowy opiekunów Szkolnego Klubu Ekologicznego – organizatora tego konkursu. Natrudzili też … linie telefoniczne i sieci internetowe. To tam trwała długo ożywiona dyskusja. Każdy z opiekunów gorąco bronił swoich wyborów. Przyjęta ostatecznie lista laureatów przedstawia się następująco:
 
I miejsce: Daniel Muszyński V b   i   Maciej Majka VIII c
II miejsce: Bartosz Gumiela VIII a   i   Karol Bzymek V b
III miejsce: Sylwia Nowak V a   i   Michał Pypeć VII d
  
Wyróżnienia:
Alan Tkacz VI e
Dawid Niepsuj VI d
Jakub Dąbek V a
Bartosz Zając V b
Jan Nowaczkiewicz IV c
Gabriela Malarczyk VII a
Oliwia Wójcik VI e
Wiktor Januszek VI c
  
W zgodnej ocenie opiekunów wszystkim uczestnikom konkursu należą się słowa najwyższego uznania. Wykazali się wielką wrażliwością, dużymi umiejętnościami warsztatowymi, dociekliwością spojrzenia, umiejętnością wydobycia piękna przyrody w najbardziej zaskakujących miejscach.
 
Zachwycały na tych fotografiach swym dyskretnym pięknem ptaki – łabędź i wyłaniający się z tajemniczej, geometrycznej plątaniny gałązek kos. Niczym włosy przepięknej dziewczyny jawiły się skalne zbocza kamieniołomów na Czerwonej Górze i w Zgórsku – ciemne, błyszczące, prześwietlone słońcem, ozdobione kwiatami. Sponad płotów wybuchały kolorowe, piękne drzewa i krzewy. Dostojną bielą zniewalały kwitnące przed osiedlowymi blokami drzewa. Na wielkie wiosenne niespodzianki przygotowywała leśna ścieżka wśród lasów Zawady. Ciemne, posuwiste fale rzeczne Bobrzy tworzyły znakomitą oprawę dla płynącej po nich kwiatowej kępki. Kolorowe motyle niespodziewanie wydobywały z rudych, zeszłorocznych liści blask niby już dawno utraconego piękna. Poważnie i dumnie spoglądał na to wiosenne bogactwo bocian. W przydomowych ogródkach, na osiedlowych trawnikach, w lesie – zawilce, krokusy, przylaszczki, podbiały, forsycje, bzy, barwinki pospolite. Ta wielobarwna, wiosenna szata utkana z bieli, fioletu, barw niebieskich i żółtych. Szata pełna świeżego, wiosennego tchnienia. Bystre, dziecięce oko wypatrzyło tu i utrwaliło krople rosy, zaskakującą grę plam słonecznych. To dziecięce oko cierpliwie towarzyszyło w ciągu 2 tygodni pąkom bzu. Uchwyciło rozbrykaną wiewiórkę, która niespodziewanie zawitała na przydomowe podwórko. Wrażliwość dziecięca potrafiła zadumać się też nad wiosennymi zmianami zachodzącymi w Japońskim Ogrodzie we Wrocławiu.
 
Gratulujemy laureatom Szkolnego Konkursu Fotograficznego „Wiosna w obiektywie”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za nadesłane prace, za trud włożony w ich wykonanie. Dostrzegliśmy wśród nich wytrwałych uczestników innych konkursów. Cieszymy się, że są tak aktywni, że nie dali się przytłoczyć ciężarowi ponurych wiadomości minionego czasu. Pokazali, że „serce roście patrząc na te czasy”. Na te czasy, na każdy czas. I zawsze można w przyrodzie, w każdym czasie znaleźć ożywcze, świeże, zaskakujące natchnienia. By jednak to piękno zachwycało jeszcze długo, zachwycało kolejne, przyszłe pokolenia należy uczynić wszystko, co tylko leży w ludzkiej mocy, by „przywrócić naszą Ziemię”. By jej piękno nigdy nie zostało utracone. By to piękno nieustannie zmartwychwstało. I pobudzało nieustannie człowieka wszystkich czasów do moralnego odrodzenia.
  
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego:
 Dorota Świtowska
 Mirosław Sikora
Adam Pepasiński
.............................
PRZYWRACANIE ZIEMI – UMYSŁOM I SERCOM W KAŻDYM CZASIE
 
Dzień Ziemi to święto obchodzone na całym świecie 22 kwietnia.
 
Tegorocznym motywem przewodnim jest hasło „Przywróć naszą Ziemię”. Z powodu pandemii wiele konferencji i towarzyszących Dniu Ziemi akcji odbywa się w świecie wirtualnym. W naszej szkole również nie zapomnieliśmy o tym dniu.
 
W ramach edukacji ekologicznej, mającej na celu kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec środowiska, pogłębianie wiedzy o walorach przyrodniczych oraz krajobrazowych regionu poprosiliśmy o pomoc Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – wiernego przyjaciela naszej szkoły.
 
W dniach 15 - 19 marca 2021 r. uczniowie klas I - IV naszej szkoły wzięli udział w prelekcjach online przygotowanych i prowadzonych przez pracownika Parków - Panią Paulinę Pytlas, która w ciekawy sposób przybliżyła działania, jakie podejmują.
 
Dzieci dowiedziały się, jakie są formy ochrony przyrody, czym różni się park narodowy od krajobrazowego. Poznały zwierzęta, którymi opiekują się pracownicy w siedzibie parków oraz mogły obejrzeć na przedstawionym filmiku, w jaki sposób Ci mali ,,podopieczni” - popielice szare, wiewiórki oraz jeże - są karmione. Natomiast prezentacja multimedialna przybliżyła życie tych zwierząt na wolności.
 
Natomiast nieco starsza społeczność szkoły - uczniowie kl. V-VIII - w ramach Dnia Ziemi wzięła udział w spotkaniach z pracownikiem parków krajobrazowych, który wyjaśnił pojęcie: „efekt motyla” i czy rzeczywiście drobna zmiana w układzie może wywołać katastrofalne skutki. Z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli filmy z serii: ,,Przedziwna planeta Ziemia” ukazujące niezwykłe, skomplikowane i kruche oblicze naszej planety oraz jak zmiany klimatyczne wpływają na życie na Ziemi. Kolejny film pt: „Zielona piękność” to obraz naszej planety widziany przez Kosmitę, który ma sprawdzić, jak żyją jej mieszkańcy. Z pozoru humorystyczna opowieść obdziera kolejne nielogiczne postępowanie nas - Ziemian,  ale przede wszystkim pobudza do refleksji nad naszym konsumpcyjnym postępowaniem.
..............................
Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego (w roku szkolnym 2020/2021).

Pandemia w minionym roku szkolnym mocno ograniczyła wszelkie formy działalności  społecznej. Naszą też. Nie odbyły się tak ulubione przez nasze dzieci imprezy popularnonaukowe:  Dzień Owada, Noc Biologów.
Nie poddaliśmy się. Uznaliśmy, że najważniejszy nasz przekaz – kształcenie wrażliwego na  przyrodę młodego człowieka – można realizować w świecie wirtualnym.
Z pomocą przyszli nam nasi wypróbowani przyjaciele z Zespołu Świętokrzyskich  i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Zorganizowaliśmy wspólnie z nimi w dniach  15 – 19 III 2021 roku cykl lekcji online dla klas I – IV pokazujących piękno przyrody, Ziemi, ale  i zagrożenia dla tego piękna idące szczególnie ze strony człowieka. Wszystkim lekcjom jako motto  towarzyszyło hasło tegorocznych Dni Ziemi: „Przywróć naszą Ziemię”.
To budzenie wrażliwego, ekologicznego spojrzenia zmaterializowało się w jesiennych (17 – 24 XI 2020 roku) i wiosennych (VI 2021 roku) zbiórkach makulatury. Członkowie Klubu  pomagali w organizacji tej akcji pozyskiwania surowców wtórnych.
Ogłoszony w dniu 11 III 2021 roku Szkolny Konkurs Fotograficzny pn.: „Wiosna w obiektywie”  przyniósł bardzo ciekawy plon. Bystre, dziecięce oczy i spore już umiejętności fotograficzne  udowodniły, że nasza najbliższa okolica może zachwycać, może przyciągać swym pięknem. Konkurs  fotograficzny przez marzec i kwiecień rozgrywał się w świecie wirtualnym, ale skłonił dzieci, ich  przyjaciół, rodziców do maleńkich wycieczek po najbliższej okolicy w niewielkich rodzinnych lub  towarzyskich grupkach. Plon tych wypraw od 19 V 2021 roku można podziwiać na szkolnej stronie  internetowej.
Ciekawą współpracę nawiązaliśmy z nauczycielem geografii Panią Edytą Szwed. W jej wyniku  narodził się szkolny konkurs krajoznawczy pn.: „Moja ulubiona trasa po województwie  świętokrzyskim”. Rozpoczął się w dniu 26 I 2021 roku – w dniu otwarcia Międzynarodowego Roku  Jaskiń i Krasu. Pierwotnie miał się zakończyć w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego – 21 II 2021 roku. Kalendarz pandemiczny trochę pomieszał w tych założeniach. Ostateczne  konkursowe wyniki zostały zatwierdzone w dniu 15 III 2021 roku. Ten konkurs też spowodował, że  małe grupki pasjonatów krajoznawstwa ruszyły w najbliższy i trochę dalszy teren. Regionalne, świętokrzyskie strony internetowe stały się obiektem bardzo żywego zainteresowania. Konkursowe  wysiłki przyniosły bardzo wiele niezwykle interesujących prezentacji turystycznych, krajoznawczych,  przyrodniczych, geologicznych. Część tego bardzo bogatego materiału już znalazła się na stronie  internetowej szkoły. Pozostała część chcemy wykorzystać w ramach planowanego szerszego programu  inspirowanego podpisanym przez naszą gminę w dniu 22 IV 2021 roku aktem powołania  Świętokrzyskiego Światowego Geoparku UNESCO i otrzymaniem specjalnego certyfikatu UNESCO. W dniach 17 V – 17 VI 2021 roku tematyka geologiczna, założeń programowych Świętokrzyskiego  Światowego Geoparku systematycznie gościła na lekcjach zastępczych w klasach IV – VII.
W dniu 7 VI 2021 roku nauczyciele Dorota Świtowska, Edyta Szwed i Adam Pepasiński  uczestniczyli w specjalnym szkoleniu PTTK poświęconym idei Świętokrzyskiego Światowego Geoparku  UNESCO prowadzonym na Kadzielni przez Pana Michała Porosa – Przewodniczącego Zarządu  Świętokrzyskiego Geoparku.
Bardzo się cieszymy, że Panie Wychowawczynie klas edukacji wczesnoszkolnej zawsze  życzliwie nas wspierają. Chętnie podjęły jesienną inicjatywę uczestnictwa w Wojewódzkim  Plastycznym Konkursie dla uczniów klas I – III szkół podstawowych pn. „Drzewo w krajobrazie”. Pod  opieką Pań: Małgorzaty Swatowskiej, Ilony Jaroszek-Kruk, Iwony Sokołowskiej powstały naprawdę  godne podziwu dziecięce prace plastyczne. Laureatem tego konkursu został uczeń Pani Małgorzaty  Swatowskiej – Aleksander Wilk.
Tematyka przyrodnicza przewijała się w wielu lekcjach zastępczych i gawędach świetlicowych.  Szczególną okazję do tych rozważań stwarzał szkolny ogródek roślin miododajnych – zwłaszcza  w czasie gorących majowych dni.
W ten sposób Szkolny Klub Ekologiczny stał się swoistą podstawą zachęcającą dzieci z różnych  grup wiekowych, o różnych zainteresowaniach do twórczych działań łączących wiedzę biologiczną,  informatyczną, plastyczną, techniczną (fotografia), także polonistyczną i historyczną oraz  krajoznawczą – trzeba było przecież znaleźć ciekawe obiekty do fotografii, do prezentacji i opisać je 2 w sposób zachęcający do ich obejrzenia. Przy tej okazji ponownemu przeglądowi podlegały domowe  archiwa (zwłaszcza albumy fotograficzne). W swych działaniach twórczych niektórzy uczestnicy  naszych konkursów często tam zaglądali.
Chcielibyśmy powrócić w nowym roku szkolnym do normalnego rytmu zajęć. Jednak sami  siebie zaskoczyliśmy. Przekonaliśmy się, że żadne trudności nie mogą całkowicie zamknąć drogi  twórczemu, poszukującemu człowiekowi. Zwłaszcza człowiekowi młodemu.
Opiekunowie Szkolnego Klubu Ekologicznego: Dorota Świtowska, Mirosław Sikora, Adam Pepasiński
....................................
Rok szkolny 2019/20

Dariusz Wiech
 pracownik Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
 Parków Krajobrazowych w Kielcach

Prelekcja o ziołach w dniu 8 X 2019 roku

W dniu 8 X 2019 roku klasy IV i V spotkały się z pracownikiem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych panem Darkiem Wiechem. Tym razem pan Darek Wiech przyjechał z prelekcją o ziołach.
 
Przez wiele minionych lat rośliny zawsze pojawiały się w naszych klubowych działaniach. Wtedy, gdy dzieci wykonywały zielniki. Wtedy, gdy budowały domki dla owadów. Wtedy, gdy przygotowywały programy o pszczołach. Temat roślin powrócił po wizytach w kieleckim Ogrodzie Botanicznym, gdzie nasze dzieci zobaczyły kwaterę łąk kwietnych.
 
W trwających od lipca z panem Darkiem Wiechem rozmowach, pod wpływem jego sugestii, postanowiliśmy poznać świat roślin leczniczych. Naturalnie – ten cykl tematyczny mogły rozpocząć tylko zioła.
 
Zioła – podstawa magicznych praktyk, nierozerwalnie związane przez wieki z medycyną ludową. Zioła -  związane z pamięcią o naszych babciach. Zioła – intrygujące, ostrzegające, porywające, zachwycające.
 
Pan Darek nie zawiódł naszych nadziei. Jego sugestywny głos, profesjonalnie przygotowana prezentacja multimedialna, przekazywana wiedza odsłaniały dzieciom i nauczycielom piękny i tajemniczy świat ziół.
 
Wiele pełnych poznawczej pasji słów zostało poświęconych pokrzywie. I kto by pomyślał, że ta roślina może być tak poznawczo ciekawa, tak pożyteczna?! Wyciągi i napary z jej liści leczą nieżyty żołądka, jelit oraz biegunki. Odwary z liści i korzeni wspomagają ludzkie siły w walce z łupieżem. Zbierana wczesną wiosną pokrzywa służyła naszym babciom do przygotowywania świetnej zupy. Z dodatkiem lubczyku ta zupka rozgrzewała męskie serca. Wrzucone do tej zupki siekany koper i czarny pieprz znakomicie pobudzały męską energię, tak potrzebną przy rozmaitych ciężkich pracach – rolniczych, leśnych, budowlanych. Kiedy dokuczył głód, zupa z pokrzyw z dodatkiem naturalnego jogurtu lub śmietany świetnie syciła.
 
Czas  wiosennego zbierania pokrzywy też był bardzo ważny. Wtedy wypełniała ubogie, przednówkowe zestawy obiadowe. Wypełniała celująco. Dzięki dużej zawartości żelaza taka zupka umacniała cały organizm, oczyszczała nerki, wzbogacała krew.
 
Wszystkie te pochwały dedykowane pokrzywie najpierw zaskoczyły słuchaczy, a potem obudziły gorącą dyskusję.
 
Dyskusja o pokrzywie wywołała z pamięci słuchaczy obraz tzw. „głuchej pokrzywy”, czyli jasnoty białej. Okazało się, że jej liście i kwiaty są jadalne, a zawarty w kwiatowych końcówkach nektar przez wieki uchodził za wielki smakołyk. Wyjaśniła się przy okazji sprawa tego przymiotnika - głucha. Liście jasnoty białej nie parzą.
 
To spostrzeżenie rozwinęło całą dyskusję o sposobach zbierania pokrzyw i innych roślin leczniczych, ich suszenia. Oczywiście męska część uczestników zaczęła sobie przypominać domowe wiadomości o nalewkach. I kto by pomyślał, jak wiele dzieci potrafią zaobserwować i zapamiętać?! Oczywiście dziewczyny sięgnęły po domowe wiadomości o ziołomiodach.
 
W dziewczęcych wypowiedziach wypłynęła też sprawa użycia ziół do produkcji szamponów. Pan Darek natychmiast podjął ten wątek, wzbogacając go uwagami o pewnych działaniach ubocznych. W przygotowanej przez niego prezentacji temu wątkowi dyskusji ciekawie przysłuchiwała się Ania Shirley. Nieznajomość ziół i … ludzkich charakterów dorzuciły do jej licznych przygód kolejną – ciekawą i pouczającą. I tak literatura splotła się w tym momencie z przyrodą. Także z …..  koniecznymi słowami o potrzebie pamiętania przy zbieraniu ziół o niezbędnych środkach ostrożności.
 
Długotrwałe picie naparu z rumianku może spowodować zapalenie skóry. Zioła nasercowe – konwalia, naparstnica wełnista mogą wchodzić w niebezpieczne interakcje z lekami syntetycznymi. Czosnek, miłorząb, kora wierzby wymagają ostrożności przy przyjmowaniu leków rozrzedzających krew.
 
I tak pokrzywa i jasnota biała wywołały cały szereg roślin leczniczych. Dzieci na prezentacji rozpoznawały kolejno mniszka lekarskiego, miętę pieprzową, rumianek, dziurawiec …. I tak dalej, i tak dalej …..
 
Ich odpowiedziom przysłuchiwały się na kolejnych slajdach zabawne ludziki. Kiwały rękami, podskakiwały, uśmiechały się. W pewnym momencie bystre, dziecięce oczy wypatrzyły fotografię naszego prelegenta pochylonego nad wielkim polem obsianym roślinami. To stworzyło okazję do dialogu z dziećmi o roli parków krajobrazowych, narodowych, rezerwatów w ochronie przyrody.
 
Oczywiście godzina upłynęła bardzo szybko. Do zobaczenia panie Darku na kolejnych lekcjach o roślinach.
 
 
OPIEKUNOWIE I UCZNIOWIE
SZKOLNEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO
....................................
Wycieczka do Geoparku
Wizyta w Centrum Geoedukacji jest świetnym wstępem do lepszego zrozumienia geologicznego fenomenu Gór Świętokrzyskich na czele z gołoborzami, jaskiniami czy dawnymi rafami koralowymi. Dlatego też uczniowie klas szóstych i siódmych postanowili odwiedzić to miejsce. Rozpoczęli od zwiedzenia podwodnej stacji badawczej-CHRONOS. Motywem przewodnim tej wystawy jest podróż w czasie do odległej przeszłości. Zwiedzający mając do dyspozycji liczne stanowiska interaktywne, dioramy z modelami, okazy skał i skamieniałości poznają historię regionu świętokrzyskiego oraz jego dawnych mieszkańców, m.in.: trylobitów, gąbek, tetrapodów, łodzików, po olbrzymie ryby pancerne. Atrakcją był seans w kinie 5D-Kapsule czasu, pojeździe z napędem jonowym, który wykorzystując tunele czasoprzstrzenne odbywa długą pobudzającą wszystkie zmysły podróż od narodzin Ziemi po współczesność. Jednak największe emocje wywołała wielkoformatowa gra planszowa o geologicznej przeszłości Gór Świętokrzyskich, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z paleozoiku, mezozoiku i kenozoiku. W ramach poszczególnych okresów geologicznych, tworzących jednocześnie pola gry, przedstawione zostały najistotniejsze fakty dotyczące geologicznej przeszłości regionu świętokrzyskiego oraz organizmy sprzed milionów lat. W grze uczestniczą zespoły 3,6-osobowe, które w trakcie rozgrywki mają do wykonania zadania, ukryte na poszczególnych polach planszy. Przygotowane polecenia, mają zarówno formułę pytań quizowych jak i sprawnościowych. Drużyna, która dotrze najszybciej do samego środka planszy, czyli współczesności – wygrywa. GEO-GIGA-GRA stanowi bardzo atrakcyjną pomoc edukacyjną, dzięki której treści geologiczne i paleontologiczne przedstawione są w ciekawy i interesujący sposób.
......................................
BIOLOGIA NOCĄ? - DLACZEGO NIE!!!
Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły odwiedzili Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach celem uczestnictwa w Nocy Biologów 2020. Tegoroczne wydarzenie naukowe odbyło się pod hasłem ,,Globalne zmiany klimatyczne". Jak zwykle wachlarz atrakcji przygotowany dla wszystkich Gości, Przyjaciół i Pasjonatów Biologii był niezwykle szeroki. Mogliśmy uczestniczyć w wykładach, warsztatach tematycznych, interesujących debatach naukowych, fascynujących pokazach, wystawach. Uczniowie zasiadając w salach wykładowych, słuchając wykładów: ,,Oszustwo w świecie roślin i zwierząt", ,,Zombi w świecie przyrody" czy ,,Energia jądrowa w obliczu globalnego ocieplenia" poczuli się jak prawdziwi studenci. Niektórzy z olbrzymią przyjemnością obejrzeli niebo nad Kielcami w tutejszym planetarium, inni wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych, gdzie mogli pod mikroskopem obserwować np. alergeny pyłków roślinnych,komórki bakteryjne, ich olonie.Bardzo ciekawe okazały się warsztaty edukacyjne przygotowane przez zespoł Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Uczniowie dowiedzieli sie jakie gatunki podlegają prawnej ochronie w naszym województwie, a które są inwazyjne i zagrażają rodzimej faunie i florze.Wydarzeniu towarzyszyły quizy,rebusy i krzyżówki oraz pokaz żółwia czerwonolicego, raka marmurkowego, sumika karłowatego - gatunków inwazyjnych. Zainteresowanie wzbudziła mozliwość obejrzenia owiec, które są ,,żywymi kosiarkami" w projekcie LIFE + mającym na celu ochronę cennych przyrodniczych siedlisk na Ponidziu. Była też możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami mikroskopowymi w biologii komórki- transmisją elektronową i świetlną. Uczniowie biorąc udział w spotkaniu z sokolnikami i ich podopiecznymi z Grupy Sokolników Konnych ,,Rabiec" mogli obejrzeć drapieżne ptaki - podziwiać ich majestatyczność, dowiedzieć sie o ich przystosowaniach, zwyczajach. Egzotyczne gatunki gadów i owadów zaprezentował Zoom Natury z Janowa lubelskiego. Podziwiać można było: ambystonę meksykańską w stadium aksolotla, olbrzymie karaczany, owady z rodziny straszykowatych, prostoskrzydłych, jaszczurki pustynne, węże z rodziny połozowatych. Ci odważniejsi skorzystali z propozycji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i zbadali swoją grupę krwi - w nagrodę za odwagę otrzymali breloczek z własną grupą. Uczniowie zadowoleni z uczestnictwa w Nocy Biologów planują udział w przyszłym roku. Miejmy nadzieję, że są wśród Nich przyszli studenci Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
......................................
W dniu 6 marca 2020 r. uczniowie klasy V c wyjechali do Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, aby uczestniczyć w zajęciach obrączkowania ptaków zimą. Pod czujnym okiem pracowników Parku uczniowie obserwowali najpierw, w jaki sposób ptaki łapią się bezpiecznie w specjalne sieci, rozstawione w pobliżu miejsc ich regularnego dokarmiania. Wśród schwytanych ptaków dominowały sikorki - bogatka, modraszka i czyże zwyczajne. Następnie w siedzibie Parku pod opieką licencjonowanego ornitologa p. Damiana Czajki ptaki były ważone, znakowane i mierzone (długość skrzydeł, ogona). Każdy uczeń z niezwykłą ciekawością i delikatnością, pod czujnym okiem p. Damiana miał możliwość rozróżniania płci ptaków, określania stopnia ich otłuszczenia i wieku, a następnie z niezwykłą precyzją bezpiecznego wypuszczania ich na wolność. W trakcie „żywej lekcji biologii” uczniowie dowiedzieli się, że obrączkowanie ptaków jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik stosowanych w badaniu życia ptaków. Polega na znakowaniu ptaków metalowymi obrączkami zakładanymi na nogę. Łabędzie i gęsi znakowane są również kolorowymi obrożami zakładanymi na szyję, do odczytania z większej odległości. Wszystkie dane dotyczące ptaków m.in. długość skrzydeł i ogona, wiek i płeć są zapisywane. Dane z pomiarów przesyłane są do Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Gdańsku. W ten sposób badacze pozyskują cenne informacje o wędrówkach poszczególnych gatunków ptaków.
Opiekunowie: Miroslaw Sikora, Adam Pepasiński
.......................................
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO (w roku szkolnym 2019/2020)
 
1) Człowiek otrzymał od Stwórcy prawo przekształcania środowiska przyrodniczego. Według etyki sozologicznej zajmuje w środowisku przyrodniczym pozycję uprzywilejowaną opartą na wartościach specyficznie ludzkich, w których szacunek dla dla człowieczeństwa przekracza porządek biologicznych więzów krwi. Jednocześnie ten świadomy szacunek dla otoczenia przyrodniczego nakłada na człowieka także działania wywodzące się z przesłanek rozumowych, które zabraniają mu czynów szkodliwych dla środowiska (choć – kuszących ekonomicznie). Człowiek wszystkie działania zmierzające do przekształcenia środowiska dla swoich społecznych potrzeb oraz ochrony tego środowiska rozpatruje i wykonuje z poziomu rozumu podporządkowanego Bożemu darowi prawidłowo ukształtowanej wolnej woli. Te ważne przesłanki ukształtowały rozwijaną w Polsce odmianę ekologii człowieka – sozologię i jej praktyczny wymiar – sozotechnikę.
 
2) Kierowani takimi zaleceniami sozologicznymi postanowiliśmy w tym roku szkolnym wspólnie z uczniami pochylić się jeszcze bardziej nad tą bardzo delikatną siecią wzajemnych powiązań między otoczeniem przyrodniczym, organizmami żyjącymi w otoczeniu a człowiekiem. To właściwa droga wychowywania człowieka w pełni świadomego konieczności zachowania właściwych relacji między korzystaniem z przyrody dla utrzymania życia a jednocześnie w sposób wolny i z szacunkiem odnoszącego się do przyrody jako daru Stwórcy. Tak wychowany człowiek szanuje przyrodę przede wszystkim z głęboko uwewnętrznionych przekonań – osobistych i społecznych.
 
3) Wdzięcznym polem do realizacji tych założeń są rośliny – zwłaszcza rośliny lecznicze. Od ich poznawania, od zrozumienia ich znaczenia dla człowieka postanowiliśmy rozpocząć tegoroczne działania Szkolnego Klubu Ekologicznego. Realizację tak pojętego zadania rozpoczęła gawęda pana Darka Wiecha w dniu  8 X 2029 roku. Ta gawęda miała otworzyć cały wiosenny cykl spotkań z roślinami. Sytuacja pandemii nieco te wstępne założenia czasowo zweryfikowała.
 
4) Droga do właściwego wykorzystania darów Ziemi musi się rozpocząć od poznania procesu ich powstawania. Kieleckie Centrum Geoedukacji znakomicie przekłada naukowe zdobycze geologii na język zrozumiały dla uczniów. Pomaga tę wiedzę wzbogacać i systematyzować. Każdego roku w naszym planie pracy umieszczamy więc wizyty z dziećmi w Centrum Geoedukacji. W tym roku Centrum jeszcze bardziej wzbogaciło swoją ofertę. Na podwodnej stacji badawczej nasi uczniowie przemierzali wirtualnie przestrzenie geograficzne i czasowe – liczone w setkach milionów lat - naszej błękitnej planety. Nabytą wiedzę utrwalali w atmosferze radosnej zabawy, wśród wielkich emocji na polach wielkoformatowej gry planszowej. Przy elektronicznych urządzeniach edukacyjnych wywoływali eksperymentalnie te zjawiska, które obserwowali z pokładu podwodnej stacji badawczej – wypiętrzania masywów górskich, zalewanie lądów przez oceaniczne fale itd. Na koniec zaś przeżyli wielki dreszcz emocji podczas seansu w kinie 5 D – kapsule czasu. W ten sposób poznawali okoliczności powstania i rozwoju nie tylko utworów geologicznych, ale także – roślin i zwierząt. Mogli połączyć współczesne obserwacje biologiczne ze zrozumieniem przyczyn zaistnienia przyrody ożywionej.
 
5) 10 I 2020 roku kolejny raz odwiedziliśmy pracownie naukowe Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podczas dorocznej akcji „Noc Biologów”. Te spotkania dzieci bardzo polubiły. Pokazy, warsztaty przygotowane na „Noc Biologów” pozwalają zaobserwować pasjonujące mechanizmy przyrody w działaniu, przyrody, która się samoreguluje, ale jednocześnie podlega działaniom regulacyjnym człowieka. Takie spotkania stwarzają zawsze okazje do bliskiego kontaktu dzieci z pracownikami naukowymi, do stawiania pytań, szukania pomysłów do własnych twórczych poszukiwań, do radosnego zdumienia nad niezwykłą celowością świata przyrody. Te spotkania pozwalają na budowę osobistej koncepcji wolnego, rozumnego człowieka w bogatym i zachwycającym , a jakże urzekającym otoczeniu  przyrody. Te spotkania to jedyna w swoim rodzaju możliwość obejrzenia obiektów przyrodniczych od skali mikroskopowej do wielkiej skali międzyplanetarnej. Jednocześnie – uświadomienia sobie bardzo czułej zależności tego co małe od tego, co wielkie. Uświadomienia sobie wielkiej odpowiedzialności ciążącej na człowieku, aby to dziedzictwo zawsze zachwycało i przetrwało dla przyszłych pokoleń.
 
6) Świat przyrody daje człowiekowi wiele możliwości pomiaru samego siebie. Bogatym nośnikiem wiedzy o kondycji przyrody są ptaki. Rozciągnięte na wiele lat obserwacje ich zachowań, długości przelotów, zmian zimowych i letnich miejsc gniazdowania, otłuszczenia w różnych porach roku, zmian powierzchni skrzydeł bardzo wiele powiedzą sumiennemu i uważnemu obserwatorowi o świecie przyrody. Takie systematyczne obserwacje pobudzają do szacunku, do stałego korygowania człowieczych ingerencji w przyrodę. Przyjaźń – już wieloletnia – naszej szkoły z pracownikami Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach kolejny raz dała naszym dzieciom niepowtarzalną okazję uczestniczenia w akcji „Karmnik”, uczestniczenia w „żywej lekcji biologii”. Takiej lekcji, gdzie wiedza, precyzja, dokładność, odpowiedzialność za zapisywane wyniki badań wynikają nie z obowiązku zaliczania wiedzy na egzamin czy klasówkę, ale z radości jej poznawania. Ptaki w roli nauczycieli potrafiły być naprawdę wymagające, choć nie stawiały stopni. Swoją ocenę wyrażały jednak dosadnie dziobem, o czym małe rączki mogły się nieraz przekonać.
 
7) Każda nabywana wiedza wymaga weryfikacji, podzielenia się nią z innymi. W życiu szkolnym okazję dają do tego różnorodne konkursy. W tym roku nasi uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiej Olimpiady Biologicznej „Pionier” organizowanej przez Instytut Rozwoju Nauki. Taka szlachetna rywalizacja prowadzi do twórczych decyzji, nieszablonowych pomysłów. Prowadzi przede wszystkim do wychowania człowieka patrzącego rozumnie na sieć powiazań obecnych w przyrodzie i głęboko wewnętrznie tę sieć powiązań przyrodniczych szanującego.
 
Opiekunowie Szkolnego Koła Ekologicznego
 Dorota Świtowska
 Mirosław Sikora
 Adam Pepasiński
Aktualizacja: wrzesień 2021 r.
Admin: MS
Wróć do spisu treści